Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. เอมพร วโรทยานนท์

สาขาปฏิบัติงาน: อายุรกรรมตรวจสุขภาพ

ภาคตรวจสุขภาพ

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 07.00-11.00 น., 12.00-15.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อ./TUE : 07.00-11.00 น., 12.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พ./WED : 07.00-12.00 น., 13.00-15.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พฤ./THU : 07.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ศ./FRI : 07.00-11.00 น., 12.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ส./SAT : 08.00-12.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อา./SUN : 08.00-12.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

Update : 06/06/2018

🏥 ภาคตรวจสุขภาพ

ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
» เสาร์ เวลา 07.00-15.00 น.
» อาทิตย์ 07.00-12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30210, 30211