Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. วรจิต กิจจาทรพิทักษ์

สาขาปฏิบัติงาน: หู คอ จมูก

ภาคหู คอ จมูก

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : -
🔸 พ./WED : -
🔸 พฤ./THU : 08.00-12.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : 08.00-11.00 น., 12.00-15.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : 09.30-12.00 น., 13.00-14.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
Update : 18/11/2020
🏥 ภาคหู คอ จมูก
ชั้น 13 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
» เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-19.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 21330, 21331