Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

คุณ รุ่งอรุณ อนุพันธ์สืบสาย

สาขาปฏิบัติงาน: จิตวิทยา & ตรวจIQ

ภาคกุมารเวชกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : -
🔸 พ./WED : -
🔸 พฤ./THU : 14.30-17.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ศ./FRI : -
🔸 ส./SAT : 08.00-10.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อา./SUN : -

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

Update : 10/10/2019

🏥 ภาคกุมารเวชกรรม

ชั้น 13 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-19.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31430, 31430