Select Page

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถขอคำปรึกษาในการเลือกแพคเกจวัคซีนจากแพทย์ได้
 • สามารถฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิดพร้อมกันได้ภายในวันเดียว โดยฉีดวัคซีนที่แขนซ้ายและขวา
 • หลังฉีดวัคซีนอาจมีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย อาการดังกล่าวสามารถหายได้เองภายใน 2-3 วัน

แผนกที่ให้บริการ :

 • แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2
 • แผนกตรวจสุขภาพ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
 • แผนกเบาหวาน อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร : 02-6259000, 02-7609000

 • แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2  ต่อ20230-1
 • แผนกเบาหวาน อาคารหมอบรัดเลย ชั้น 8 ต่อ 20830-1
 • แผนกตรวจสุขภาพ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2 โทร. ต่อ 30210 – 1

More information Tel.  : 02-6259000, 02-7609000

 • Medical Department 2 , Moh Bradley Building Ext. 20230 – 1
 • Diabetic Clinic 8 , Moh Bradley Building Ext. 20830-1
 • Health Screening Check-up Department 2 , Moh Welles Building Ext. 30210 – 1                                                                                                 

Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2