Select Page

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

Jul 31, 2018 | 6 Head Promotion, ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคสูตินรีเวชกรรม

         ตรวจหาเชื้อ HPV ร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อความแม่นยำในการตรวจหาต้นเหตุของ มะเร็งปากมดลูก ได้ดีขึ้น เป็นข้อมูลให้กับแพทย์ในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ได้เเม่นยำขึ้น เนื่องจากผลการตรวจระบุสายพันธุ์ของเชื้อ HPV ที่พบจะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาและตรวจติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ