Select Page

พนักงานคลังสินค้า

Mar 23, 2018 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ

  • เพศชาย 1 คน
  • อายุ 20 – 30
  • วุฒิการศึกษา มัธยมตอนปลาย/ ปวช./ปวส.
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการทำงานได้
  • มีความขยัน อดทน
  • มีความละเอียดรอบคอบ

ลักษณะงาน

  • งานด้านคลังสินค้า
  • การรับ-ส่งสินค้า ในแต่ละแผนก
  • การตรวจสอบสินค้าในคลัง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย