Select Page

พนักงานคลังสินค้า

Mar 23, 2018 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ

– เพศชาย 1 คน เพศหญิง 1 คน
– วุฒิการศึกษา มัธยมตอนปลาย/ ปวช./ปวส.
– สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการทำงานได้
– มีความขยัน อดทน
– มีความละเอียดรอบคอบ

ลักษณะงาน

– การขอซื้อสินค้า
– การรับสินค้า
– การตรวจสอบสินค้าในคลัง
– และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย