Select Page

ราคา 12,500 บาท/Baht
หมายเหตุ : ราคานี้ต่อการตรวจการนอนหลับ 1 ครั้ง

ท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ???
– นอนกรน หยุดหายใจเป็นช่วงๆ
– ขากระตุกขณะหลับ
– นอนกัดฟัน
– ตื่นนอนมึนศีรษะไม่สดชื่น
– ง่วงหลับ
– หลับใน ไม่เลือกเวลา – สถานที่
– สะดุ้งตื่นบ่อย
– นอนละเมอบ่อยๆ
– นอนไม่หลับ
– เด็กซนผิดปกติ

รับบริการที่ :
ศูนย์ตรวจคลื่นไฟฟ้าและการนอนหลับ โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 20820-1
EEG & Sleep Center Tel. 02-6259000, 02-7609000 Ext. 20820-1
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2