Select Page

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ Robot For Care ดูแลผู้ป่วย Covid-19

Apr 30, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน Robot For Care จาก  AIS

   

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย คุณวิศาล มหชวโรจน์ ประธานกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยนายแพทย์ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้จัดการโรงพยาบาล รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน Robot For Care จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS เพื่อใช้ในการดูแลติดตามอาการ แบ่งเบาภาระการทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 ทั้งจากผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ภายในหอผู้ป่วย ผ่านเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต 5G เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, จัดยาส่งถึงเตียงผู้ป่วย, มีระบบปรึกษาทางไกลระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ฯลฯ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน Robot For Care จาก  AIS

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (Not for Profit Private Hospital) ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและเคียงข้างร่วมกันฟันฝ่าวิกฤต Covid-19 นี้ไปด้วยกัน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน Robot For Care จาก  AIS