Select Page

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบวิดีทัศน์(Endoscope Set)

Jan 30, 2019 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 กำหนดการประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบวิดีทัศน์(Endoscope Set)
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. รับเอกสารประกวดราคา 1- 7 กุมภาพันธ์ 2019
เวลา 15.00 – 16.00น.
สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์
-

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล