Select Page

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบวิดีทัศน์(Endoscope Set)

Jan 30, 2019 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 กำหนดการประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบวิดีทัศน์(Endoscope Set)
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1. 

 รับเอกสารประกวดราคา TOR 

  1- 7 กุมภาพันธ์  2019
 เวลา 15.00 – 16.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6  สำนักผู้บริหาร
      

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล