Select Page

ประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดกล้องระบบวีดีทัศน์ (Laparoscope)

Nov 20, 2017 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดกล้องระบบวีดีทัศน์ (Laparoscope)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

วันที่

เวลา

สถานที่

1.

วันที่รับเอกสารประกวดราคา

23- 24 พฤศจิกายน 2017

9.00 – 16.00 น.

สำนักงานผู้บริหาร  ชั้น 
อาคารหมอบรัดเลย์