Select Page

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Feb 15, 2021 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.รับเอกสารประกวดราคา15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2021
(เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
2.ยื่นซองประกวดราคา2 มีนาคม 2021
เวลา 09.00 - 12.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล