Select Page

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2021

Aug 13, 2021 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2021

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.เชิญชวนผู้รับจ้าง11-16 ส.ค. 2021
08.00-17.00 น.
2.ยื่นซองประกวดราคา20 ส.ค. 2021
08.00-11.30 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
3.เปิดซองประกวดราคา24 ส.ค. 2021
10.00-12.00 น.
ห้องประชุม
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

“สนใจ ติดต่อรับ TOR โทร 02-6259000 ต่อ 70718”
หมายเหตุ :
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล