Select Page

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Cardiac Catherization Laboratory X-Ray System) รวมปรับปรุงห้องและระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผู้ป่วยด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardio PACS) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จำนวน 1 ระบบ

Aug 21, 2018 | จัดซื้อ/จัดจ้าง, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคา ” โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Cardiac Catherization Laboratory X-Ray System) รวมปรับปรุงห้องและระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผู้ป่วยด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardio PACS) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จำนวน 1 ระบบ ”

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  รับ TOR  24  สิงหาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
 


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล