Select Page

ประกาศประกวดราคาโครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง

Aug 20, 2018 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประกวดราคาโครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  รับ TOR  21  สิงหาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
 
2.  ยื่นซองประกวดราคา  24  สิงหาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
 


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล