Select Page

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง (Neurosurgery Microscope)

May 21, 2018 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาโครงการ จัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง (Neurosurgery Microscope) 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  ประกาศแจ้งและเชิญบริษัทรับ TOR 21 – 25  พฤษภาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร
 
          


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล