Select Page

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020

Aug 5, 2020 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020 

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.เชิญชวนผู้รับจ้าง5–11 สิงหาคม 2020
เวลา 08.00–17.00น.
2.รับเอกสารประกวดราคา
และ ดูสถานที่โรงพยาบาลฯ
13 สิงหาคม 2020
เวลา 10.00น.
ห้องประชุม HR
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5
3.ยื่นซองประกวดราคา24 สิงหาคม 2020
เวลา 08.00-11.30น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
4.เปิดซองประกวดราคา24 สิงหาคม 2020
เวลา 14.30-16.30น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล