Select Page

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ( CORE HIS ) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Sep 3, 2021 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ :  ประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ( CORE HIS ) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1. เชิญชวนผู้รับจ้างรับTOR3 – 7 กันยายน 2021
เวลา 08.00–17.00น.
2.ยื่นซองประกวดราคา 14 กันยายน 2021
เวลา 08.00–10.00น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล