Select Page
ข้อมูลและบริการผู้ป่วย • Patient Service
ทีมศาสนกิจจะเข้าเยี่ยมเยียนหนุนใจผู้ป่วยใหม่ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤติผู้ป่วยและหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทุกข์ใจ กังวลใจ ต้องการคำปรึกษาและการอธิษฐาน เพื่อจัดให้ท่านได้อธิษฐานในห้องนมัสการตามความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติ ประกาศกิตติคุณพระเจ้า โดยมีทีมศาสนกิจของโรงพยาบาล เข้าเยี่ยมเยียนหนุนใจเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อรับพระพรจากพระเจ้าให้ผู้ป่วยและญาติคลายกังวล และนอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ
         โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีแผนกประสานการแพทย์  ที่ให้บริการข้อมูลด้านการประเมินค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการและการรักษาเบื้องต้น  ตรวจสอบสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของท่านเบื้องต้นกับต้นสังกัด  เช่น  สิทธิ์สวัสดิการ, สิทธิ์ประกันสังคม, สิทธิหลัก, ประกันสุขภาพถ้วนหน้า, ข้าราชการ เป็นต้น อีกทั้งยังประสานงานกับบริษัทประกันต่างๆ ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกประกันสุขภาพกับบริษัทประกันฯ  แผนกประสานการแพทย์จะเป็นผู้ติดตามและทบทวนค่าใช้จ่ายในการรักษาขณะที่ท่านพักรักษาในโรงพยาบาล

           ให้บริการงานเอกสารทางการแพทย์หลังการตรวจรักษา เช่น การขอประวัติของผู้ป่วยเพื่อทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันต่างๆ  การขอประวัติจากส่วนราชการและองค์กรต่างๆ การขอใบรับรองแพทย์  ใบเคลมประกันสุขภาพและการขอเอกสารการแพทย์เพื่อศึกษาต่อ  เช่น ประวัติวัคซีน เป็นต้น

แผนกเอกสารการแพทย์  เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์  เวลา  08.00-16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02 625 9000, 02 760 9000 ต่อ 30115-6

นอกเวลาทำการติดต่อ แผนกเวชระเบียน

           ทางโรงพยาบาลฯ มีรถพยาบาลประจำโรงพยาบาลเพียงพอต่อการให้บริการ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำรถที่มีคุณภาพ  บุคลากรประจำรถพยาบาลได้ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งถ้าหากท่านต้องการใช้บริการรถนำส่งกลับบ้านจากทางโรงพยาบาล กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์พยาบาลประจำหอผู้ป่วย   หรือสายตรงโทร 0-2634-0990   (คิดอัตราค่าบริการตามพื้นที่ให้บริการ)

 1. ศูนย์อาหารลดาวัลย์ Laddawan Food court

ณ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.30-19.30 น.

2. ร้านกาแฟ AU BON  PAIN

ณ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.30  – 20.00 น.

3. ร้านเซเว่นอีเลเว่น 7-ELEVEN

ณ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1

4. ร้านกาแฟดอยหลวง

ณ อาคารประสงค์ ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.30-19.30

5. ร้านดอกไม้ NARADA ณ อาคารประสงค์ ชั้น 1 เปิดบริการจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. 6. ร้านแว่น ณ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 7 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 19.00 น.
7. ร้านเวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ณ อาคารประสงค์ ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น. 8. ร้านหนังสือเพื่อนนักอ่าน ณ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 1 เปิดบริการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.

WIFI : โรงพยาบาลฯ บริการสัญญาณ WIFI ทั้งผู้รับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตู้ ATM : ภายในโรงพยาบาลฯ มีบริการตู้เอทีเอ็ม 2 จุด บริเวณใกล้ประตูทางเข้า-ออกโรงพยาบาลฯ ได้แก่ โถงอาคารหมอแวลส์ ชั้น 1 และ โถงอาคารหมอประสงค์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนพร้อมให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถ 9 ชั้นที่ทันสมัย สะดวกสบาย ด้วยระบบให้บริการอัตโนมัติ รองรับสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาล อาคาร CCT ตลอดจนบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยท่านสามารถเข้าได้จาก 2 เส้นทาง  ระหว่างถนนสีลม และถนนสุรวงศ์ เพื่อเข้าสู่อาคารจอดรถของทางโรงพยาบาล