Select Page

 ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตับอักเสบโลก” 

Oct 2, 2017 | ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

   ประมวลภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตับอักเสบโลก”

เปิดให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบฟรี 100 ท่าน สำหรับประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่  27 กรกฏาคม 2017 ที่ผ่านมา ณ โถงอาคารประสงค์ชัยรัตน์ (ชั้น 1)
โดยมีผู้สนใจให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งชาวไทย และต่างชาติ

 

  ภาพบรรยากาศภายในวันงาน 

ภาพบรรยากาศ เนื่องในวันตับอักเสบโลก ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ภาพบรรยากาศ เนื่องในวันตับอักเสบโลก ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน