Select Page

แผนกไตเทียม

          แผนกไตเทียม : บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบทำน้ำสะอาด  สำหรับขจัดธาตุโลหะหนักต่างๆ หรือที่เรียกว่าระบบน้ำ R.O (Reverse Osmosis) ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของอเมริกา The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
         มีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรจากสภาการพยาบาลโครงการพิเศษ สำหรับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต

แผนกไตเทียมได้ผ่านการตรวจและได้ผ่านการรับรองจากสมาคมโรคไต ให้บริการฟอกเลือดกับบุคคลทั่วไปและเป็นคู่สัญญาการฟอกเลือกกับประกันสังคมข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เปิดทำการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.30-1.30 น.

เปิดทำการ 3 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 06.30-11.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.30-16.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 17.00-21.30 น.

เปิดบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000  ต่อ 21110, 21111

 

          แผนกไตเทียม : บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบทำน้ำสะอาด  สำหรับขจัดธาตุโลหะหนักต่างๆ หรือที่เรียกว่าระบบน้ำ R.O (Reverse Osmosis) ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของอเมริกา The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
         มีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรจากสภาการพยาบาลโครงการพิเศษ สำหรับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต

แผนกไตเทียมได้ผ่านการตรวจและได้ผ่านการรับรองจากสมาคมโรคไต ให้บริการฟอกเลือดกับบุคคลทั่วไปและเป็นคู่สัญญาการฟอกเลือกกับประกันสังคมข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เปิดทำการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.30-1.30 น.

เปิดทำการ 3 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 06.30-11.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.30-16.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 17.00-21.30 น.

เปิดบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 11 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000  ต่อ 21110, 21111