Select Page

 

  • การรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดควรพบแพทย์และตรวจสุขภาพในรายการตรวจหาเชื้อและตรวจหาภูมิ หากผลเลือดปกติไม่มีเชื้อ ไม่มีภูมิ ควรรับวัคซีนซึ่งเป็นวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพตับ เป็นการสร้างภูมิในการ
  • ต้านเชื้อไวรัสที่จะทำให้ตับอักเสบและลุกลามให้เกิดตับแข็งและมะเร็งตับกรณีมีผลตรวจเลือดแล้วและต้องการรับวัคซีน ผลเลือดจะต้องไม่เกิน 1 เดือน จึงจะรับวัคซีนได้โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ

รับบริการที่ : แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 30210-1
วันจันทร์ – ศุกร์ : 07.00 – 16.00 น., วันเสาร์ : 07.00 – 15.00 น., วันอาทิตย์ : 07.00 – 12.00 น.

Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2