Select Page

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

Jun 30, 2020 | 6 Head Promotion, ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคตรวจสุขภาพ

  • การรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดควรพบแพทย์และตรวจสุขภาพในรายการตรวจหาเชื้อและตรวจหาภูมิ หากผลเลือดปกติไม่มีเชื้อไม่มีภูมิ ควรรับวัคซีนซึ่งเป็นวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพตับ เป็นการสร้างภูมิในการต้านเชื้อไวรัสที่จะทำให้ตับอักเสบและลุกลามให้เกิดตับแข็งและมะเร็งตับ
  • กรณีมีผลตรวจเลือดแล้วและต้องการรับวัคซีน ผลเลือดจะต้องไม่เกิน 1 เดือน จึงจะรับวัคซีนได้โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ

รับบริการที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์
โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 30210-1
วันจันทร์ – ศุกร์ : 07.00 – 16.00 น., วันเสาร์ : 07.00 – 15.00 น., วันอาทิตย์ : 07.00 – 12.00 น.
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2