Select Page

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

Jun 30, 2020 | 6 Head Promotion, ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคตรวจสุขภาพ

 

ตรวจประเมินสภาพและการทำงานของตับด้วยการพบแพทย์ ตรวจดูเอนไซม์ตับทางเลือดและทำอัลตร้าซาวน์ด เพื่อป้องกันการเกิดโรค ได้แก่ ตับติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ..ตรวจให้รู้..รักษาทันเวลา

รายการตรวจ 

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital sign, BMI
 3. ตรวจสภาพและหน้าที่ของตับ SGOT
 4. ตรวจสภาพและหน้าที่ของตับ SGPT
 5. ตรวจสภาพและหน้าที่ของตับ Alkaline Phosphtase
 6. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV (IgG)
 7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg
 8. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBsAb (Anti-HBs)
 9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti HCV
 10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP : Alpha – fetoprotein
 11. อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
 12. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital service charge 

ราคา 4,600 บาท จากปกติ 6,140 บาท

รายการตรวจเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพตับ (ลด 15% จากราคาปกติ)  

ตรวจหาตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Anti-HBc(Total)                    500 .-
ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBe                                                  850 .-
ตรวจว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBeAg                                                     850 .-
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ HAV IgM                                                              800 .-
ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Lipid Profile                                            750 .-
ตรวจระดับไขมันคอเลสเทอรอลในเลือด CHOLESTERROL                                  180.-
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด TRIGLYCERIDES                                     300 .-
ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL                                                                     350 .-
ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL (Direct)                                                    350 .-
ตรวจสภาพและหน้าที่ของตับ Total Protein                                                         180 .-
ตรวจสภาพและหน้าที่ของตับ Albumin                                                                 180 .-
ตรวจสภาพและหน้าที่ของตับ Globulin                                                                 350 .-
ตรวจสภาพและหน้าที่ของตับ Total&Direct Bilirubin                                           300 .-  

รับบริการที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์
โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 30210-1
วันจันทร์ – ศุกร์ : 07.00 – 16.00 น., วันเสาร์ : 07.00 – 15.00 น., วันอาทิตย์ : 07.00 – 12.00 น.
Line BCH Connect : 
https://lin.ee/hy89OG2