Select Page

สปาเปลือกตา

Jan 23, 2019 | ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคจักษุ

หมายเหตุ      อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาแบบเหมาจ่ายร่วมค่าบริการโรงพยาบาล (ไม่รวมค่าแพทย์)

                       แถมฟรีถ่ายภาพต่อมไขมันหรือเปลือกตาก่อนและหลังทำ

รับบริการที่   แผนกจักษุ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 7  โทร. 0-2625-9000 ต่อ 20710-1