Select Page

วัคซีนไอพีดีสำหรับลูกน้อย

Feb 22, 2018 | ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคกุมารเวชกรรม

เฉพาะค่าวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาหรือสิ้นสุดโปรโมชั่นให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดติดต่อ :
แผนกกุมารเวชกรรมผู้ป่วยนอก (OPD Pediatric) 0-2625-9000, 0-2760-9000 Ext. 31330 – 1