Select Page

วัคซีนไอพีดีสำหรับลูกน้อย

Feb 22, 2018 | ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคกุมารเวชกรรม

ปกป้องลูกน้อยให้ห่างไกลจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง (IPD)

ซึ่งทำให้เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดบวม
และหูอักเสบด้วยการให้ “วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี” กับ ลูกรักของคุณ