Select Page

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ทั้ง 4 ชนิด
สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ครอบคลุมมากขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงเป็นไข้หวัดใหญ่จากสายพันธุ์ B
ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน

 

*หมายเหตุ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถเข้ารับบริการได้ทุกแผนก

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

รายละเอียดวัคซีน :
วัคซีนขนาด 0.5 มล. ประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ (split) ชนิดเชื้อตาย สายพันธุ์ดังต่อไปนี้

 Influenza vaccine trend Southern strain 2018 to Northern Strain 2019

    • สายพันธุ์ A  (H1N1) Michigan
    • สายพันธุ์ A (H3N2) Singapore
    • สายพันธุ์ B (Victoria) Colorado
    • สายพันธุ์ B (Yamagata) Phuket