Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. จิตนาถ มะโนทัย

สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา, โรคตาทั่วไป

ภาคจักษุ

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 07.30-11.00 น., 12.00-14.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 อ./TUE : 07.30-11.00 น., 12.00-14.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 พ./WED : 07.30-12.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : 07.30-11.00 น., 12.00-14.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : 07.30-11.00 น., 12.00-14.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : 07.30-11.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 อา./SUN : -
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
Update : 11/01/2021
🏥 ภาคจักษุ
ชั้น 7 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-20.00 น.
» เสาร์ เวลา 07.30-18.00 น.
» อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20710, 20711