Select Page

ตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

Aug 14, 2018 | ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, คลินิกเบาหวาน, ภาคจักษุ

รับบริการได้ที่ :
แผนกจักษุ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 7 โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20710-1
แผนกเบาหวาน อาคารหมอบรัดเลย์ชั้น 8 โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20830-1