Select Page
โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โปรแกรมตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

โปรแกรมตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

โปรแกรมตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

BCH MEMBER

BCH MEMBER

BCH MEMBER

BCH MEMBER ส่วนลดสำหรับผู้ถือบัตร

.
เปิดรับสมัครบัตร BCH MEMBER แล้วตั้งแต่วันนี้
ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท ต่อ 1 ปี
.
สิทธิสำหรับผู้ถือบัตร :
ใช้เป็นส่วนลดค่าห้อง 10% ค่ายา 5% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
• ขั้นตอนการสมัคร:
• ติดต่อชำระค่าบัตรได้ที่แผนกการเงิน
• นำใบเสร็จติดต่อออกบัตรที่แผนกประสานสิทธิ์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด ดังนี้ :
• ส่วนลด ค่าห้อง 10% ค่ายา 5% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
• สิทธิส่วนลดเฉพาะชื่อบนหน้าบัตรเท่านั้น
• กรุณาแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการชำระเงิน
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการ
• การสมัครบัตรสงวนสิทธิเฉพาะคนไทย
(Membership is reserved for Thai people only)

ตรวจคัดกรองต้อหินและจอประสาทตา

ตรวจคัดกรองต้อหินและจอประสาทตา

ตรวจคัดกรองต้อหินและจอประสาทตา

“ต้อหิน..รู้ก่อนป้องกันได้”
.
⚠️ต้อหิน Glaucoma
เป็นกลุ่มโรคที่มีการเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น และเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอดที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดต้อหิน ได้แก่ ความดันตาที่สูง
.
🤨 ความดันตา หมายถึง
ค่าความดันของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ภายในลูกตาสูงกว่า ค่าปกติ จึงเรียกว่าภาวะความดันตาสูง ❕❕ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิด “ต้อหิน” ⚠️
.
😟 กลุ่มเสี่ยงโรคต้อหิน
💢 อายุมากกว่า 40 ปี
💢 มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน
💢 ตรวจพบความดันตาสูง
💢 เคยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตา
💢 ผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์
💢 ผู้ที่มีสายตายาวหรือสั้นมาก
💢 กระจกตาบาง
💢 ปัจจัยกระตุ้นจากการเป็นโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ไมเกรน
 
🤓 วิธีการตรวจวินิจฉัยป้องกัน โดยการตรวจตากับจักษุแพทย์ประจำปี ซึ่งแนะนำตรวจด้วยโปรแกรมตรวจตาที่มีรายการตรวจที่จำเป็น ได้แก่
✔️ การตรวจ slit-lamp microscopy
✔️ การตรวจวัดความดันลูกตา
✔️ การตรวจลักษณะมุมตา
✔️ การตรวจลักษณะของขั้วประสาทตา
✔️ การตรวจลานสายตา
 
👩‍⚕️ แผนกจักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จัดโปรแกรมการตรวจตาเพื่อวินิจฉัยโรคต้อหินและตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์ ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ด้วยแพ็กเกจราคา 2,800 บาท
 
📆 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566
📞ติดต่อสอบถาม/นัดหมายแพทย์ที่ 026259000 ต่อ 20710-1
 
#ต้อหิน #โรคต้อหิน #ต้อ #จักษุแพทย์ #โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน #โรงพยาบาล #สีลม #สุรวงศ์ #ศาลาแดง #Glaucoma #EyePressure #ความดันลูกตา #กรุงเทพคริสเตียน #TheBangkokChristianHospital