Select Page
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยฯ เขตบางรัก

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยฯ เขตบางรัก

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยฯ เขตบางรัก

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

        สำนักงานเขตบางรัก พร้อมด้วยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  นำโดยนายแพทย์พรชัย วงศ์อุไรเลิศกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ สายการแพทย์ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมตรวจความความเรียบร้อย การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ  (Community Isolation) บริเวณโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ซึ่งรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ (สีเขียวจำนวน 50 คน (ชาย 25 คน และหญิง 25 คนเพื่อการสังเกตอาการ โดยแยกผู้ป่วยที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ออกจากคนในครอบครัวและชุมชน เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อสู่บุคคลใกล้ชิดและลดปัญหาผู้ป่วยตกค้างในบ้าน   รวมถึงร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยได้มีการประเมินอาการผู้ป่วย รวมถึง มีการจัดยาให้กับผู้ป่วย ในศูนย์พักคอยฯ เขตบางรัก  

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก  : สำนักงานเขตบางรัก  

https://timeline.line.me/post/1162803921809036774

https://timeline.line.me/post/1162763261309038336

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) ให้โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) ให้โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) ให้โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

THE BANGKOK CHRISTIAN HOSPITAL

 

          โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดย นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้จัดการโรงพยาบาล มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) ให้โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี .กาญจนบุรี โดย ผู้ปกครองประณต บุษกรเรืองรัตน์ รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำมาใช้ในทางการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

         จากโรงพยาบาลพี่สู่โรงพยาบาลน้อง ซึ่งดำเนินกิจการด้านสาธารณสุขภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดั่งพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (พระธรรมมัทธิว บทที่ 22 ข้อ 39) และจงรักษาคนเจ็บให้หาย” (พระธรรมมัทธิว บทที่ 10 ข้อ 8)

 

 

 

บริการวัคซีนโควิด-19

บริการวัคซีนโควิด-19

บริการวัคซีนโควิด-19

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

“ขอขอบคุณ คุณโกศล รัตนเนศวิไล อายุ 94 ปี ที่วางใจใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเสมอมาและได้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้”

ภาพบรรยากาศทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเรียบร้อยแล้วและมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน

ผู้ลงทะเบียนสามารถรับบริการได้ที่คลินิกวัคซีน ชั้น 1 อาคารประสงค์ชัยรัตน์ (ด้านหน้าถนนสีลม)

โดยทางคลินิกวัคซีนจะส่ง SMS แจ้งล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดวัคซีน 1 วัน

(กรุณามาก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาที และนำบัตรประชาชนมาด้วย)

สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของโรงพยาบาล (จอดฟรี 3 ชั่วโมง)

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ เขตบางรัก ประจำปี 2564 ตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตบางรัก
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด เขตบางรัก
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และทีมงานเมตตาอรุณได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่บริการวัดความดันโลหิต, ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว (DTX) และให้คำแนะนำด้านอาหารโดยนักโภชนาการ แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.รับเอกสารประกวดราคา15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2021
(เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
2.ยื่นซองประกวดราคา2 มีนาคม 2021
เวลา 09.00 - 12.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง (Endoscope Processing System) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง (Endoscope Processing System) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง (Endoscope Processing System) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.รับเอกสารประกวดราคา15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2021
(เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
2.ยื่นซองประกวดราคา2 มีนาคม 2021
เวลา 09.00 - 12.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล