Select Page
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ยินดีปรีดากับเหล่าออเจ้าแรกเกิดรับสงกรานต์ 2561

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ยินดีปรีดากับเหล่าออเจ้าแรกเกิดรับสงกรานต์ 2561

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ยินดีปรีดากับเหล่าออเจ้าแรกเกิดรับสงกรานต์ 2561

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

THE BANGKOK CHRISTIAN HOSPITAL

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนร่วมสนับสนุน สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ด้วยการแต่งกายชุดไทยให้กับหนูน้อยแรกเกิด
ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
เพื่อแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของออเจ้าตัวน้อยๆ
…กระแสละครบุพเพสันนิวาสนำพาให้เรามาพบกันนะ ออเจ้า…

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ยินดีปรีดากับเหล่าออเจ้าแรกเกิดรับสงกรานต์ 2561โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ยินดีปรีดากับเหล่าออเจ้าแรกเกิดรับสงกรานต์ 2561

 

ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2018

ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2018

ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2018

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2018

นำโดย นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2018 ภายใต้แนวคิด “ต้นกล้าเล็กๆ ที่เติบโตอย่างยั่งยืน”
จัดโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และทีมคณะกรรมการ KM ณ ห้องประชุม อาคารหอพัก 9 ชั้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2018

กิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2018

คณะผู้บริหาร และบุคลากร รพ.กรุงเทพคริสเตียน ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหาร และบุคลากร รพ.กรุงเทพคริสเตียน ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหาร และบุคลากร รพ.กรุงเทพคริสเตียน ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 เนื่องในวันครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต (ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

        เนื่องในวันครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต (ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
นำโดย ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์, นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช (อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล),
นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล), นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส (ผู้จัดการโรงพยาบาล),
นายแพทย์พรชัย วงศ์อุไรเลิศกุล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายการแพทย์) , นางกฤติกา ตรุศบรรจง (ผู้ช่วยผู้จัดการโรงพยาบาล สายการบริหาร)
และ นางมาลีพันธ์ สุนทรธีมากร (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายการพยาบาล)

 ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2017  ณ ห้องนมัสการ อาคารบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 

 

พิธีกล่าวปฏิญาณรวมพลังแห่งความภักดี

พิธีกล่าวปฏิญาณรวมพลังแห่งความภักดี

พิธีกล่าวปฏิญาณรวมพลังแห่งความภักดี

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดย นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาล
พร้อมด้วยกรรมการบริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

จัดพิธีกล่าวปฏิญาณรวมพลังแห่งความภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในปีที่ ๘๙
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน “จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2017 ”
 โดยได้รับเกียรติจาก ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิก สภาคริสตจักรในประเทศ
เป็นตัวแทนมอบทุน ให้บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี และตั้งใจเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน

 ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตับอักเสบโลก” 

 ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตับอักเสบโลก” 

 ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตับอักเสบโลก” 

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

   ประมวลภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตับอักเสบโลก”

เปิดให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบฟรี 100 ท่าน สำหรับประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่  27 กรกฏาคม 2017 ที่ผ่านมา ณ โถงอาคารประสงค์ชัยรัตน์ (ชั้น 1)
โดยมีผู้สนใจให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งชาวไทย และต่างชาติ

 

  ภาพบรรยากาศภายในวันงาน 

ภาพบรรยากาศ เนื่องในวันตับอักเสบโลก ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ภาพบรรยากาศ เนื่องในวันตับอักเสบโลก ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน