Select Page
ประมวลภาพกิจกรรม 70 ปี BCH Special Health Day

ประมวลภาพกิจกรรม 70 ปี BCH Special Health Day

ประมวลภาพกิจกรรม 70 ปี BCH Special Health Day

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

     ประมวลภาพกิจกรรม BCH Special Health Day เนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบ 70 ปี  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ภายใต้แนวคิด “ด้วยพระคุณของพระเจ้า” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 

 ประกอบไปด้วยกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรี และการบรรยายความรู้หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการใช้สายสวน”โดย นพ.ฆนินทร สุนทรธาดาอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด   

ชมภาพบรรยากาศในวันงานเพิ่มเติม (click)

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยินดีต้อนรับบรรดาหนูน้อยแรกเกิด พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยินดีต้อนรับบรรดาหนูน้อยแรกเกิด พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยินดีต้อนรับบรรดาหนูน้อยแรกเกิด พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

THE BANGKOK CHRISTIAN HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ บรรดาหนูน้อยแรกเกิด
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนขอขอบพระคุณ
ทุกครอบครัว ที่ไว้วางใจคลอดบุตร​กับทางโรงพยาบาล 
และเพื่อเป็นการร่วมสนับสนุน สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการร่วมแต่งกายชุดไทยให้กับหนูน้อยแรกเกิด   

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยินดีต้อนรับบรรดาหนูน้อยแรกเกิด พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยินดีต้อนรับบรรดาหนูน้อยแรกเกิด พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สานฝัน..ปันโอกาส สนับสนุนเยาวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สานฝัน..ปันโอกาส สนับสนุนเยาวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สานฝัน..ปันโอกาส สนับสนุนเยาวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพ

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

THE BANGKOK CHRISTIAN HOSPITAL

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ผู้สนับสนุนโอกาส…นักฝัน
 ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับ 20 เยาวชนนักกีฬาฟุตบอลประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 
2562 นี้ (เวลา 13.00-16.00 น.) ณ แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

ในการนี้นำโดยนพ.ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์  (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, คุณกฤติกา ตรุศบรรจง (ผู้ช่วยผู้จัดการโรงพยาบาล สายการบริหาร), นพ.ยุทธพล ทิตอร่าม (หัวหน้าภาคกุมารเวชกรรม)   เป็นเกียรติให้การต้อนรับและดูแลน้องๆ รวมทั้งผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมรับฟังผลการตรวจสุขภาพของน้องๆ รวมกว่า 60 ท่าน 

 เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยที่จะเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป
เพราะสุขภาพที่ดีคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำพาเราไปฝึกซ้อมและล่าฝันได้อย่างมั่นใจ  

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมโรดโชว์ “BE STRONG BE HEALTHY”

ประมวลภาพกิจกรรมโรดโชว์ “BE STRONG BE HEALTHY”

ประมวลภาพกิจกรรมโรดโชว์ “BE STRONG BE HEALTHY”

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมโรดโชว์
“BE STRONG BE HEALTHY”

ณ  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2019