Select Page
วัคซีนไอพีดีสำหรับลูกน้อย

วัคซีนไอพีดีสำหรับลูกน้อย

เฉพาะค่าวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาหรือสิ้นสุดโปรโมชั่นให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดติดต่อ :
แผนกกุมารเวชกรรมผู้ป่วยนอก (OPD Pediatric) 0-2625-9000, 0-2760-9000 Ext. 31330 – 1

วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

 

รับบริการได้ที่ :
เด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี – แผนกกุมารเวชกรรมผู้ป่วยนอก ชั้น 13 OPD Pediatric
                                       โทร. 0-2625-9000, 0-2670-9000 ต่อ 31330 – 1
ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป – แผนกตรวจสุขภาพ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
                                       โทร. 0-2625-9000, 0-2670-9000 ต่อ 30210-1
                                       หรือ แผนกอายุรกรรม อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2
                                       โทร. 0-2625-900, 0-2670-9000 ต่อ 20230-1
สตรีตั้งครรภ์ – แผนกสูตินรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
                       โทร. 0-2625-9000, 0-2670-9000 ต่อ 30230-1

วัคซีนปอดบวมและไอพีดี

วัคซีนปอดบวมและไอพีดี

ลดความเสี่ยงต่อโรคปอดบวมและไอพีดี จากเชื้อนิวโมตอคคัสที่อาจรุนแรงถึงชีวิตด้วย


รับบริการได้ที่ : แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2
โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30230-1

รับบริการได้ที่ : แผนกกุมารเวชกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอแวลส์ ชั้น 13
โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31330

 

 

ฟอกฟันขาว

ฟอกฟันขาว

สตรีวัยรักสุขภาพ

สตรีวัยรักสุขภาพ