Select Page
ตรวจการนอนหลับ

ตรวจการนอนหลับ

ตรวจการนอนหลับ

ราคา 12,500 บาท/Baht
หมายเหตุ : ราคานี้ต่อการตรวจการนอนหลับ 1 ครั้ง

ท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ???
– นอนกรน หยุดหายใจเป็นช่วงๆ
– ขากระตุกขณะหลับ
– นอนกัดฟัน
– ตื่นนอนมึนศีรษะไม่สดชื่น
– ง่วงหลับ
– หลับใน ไม่เลือกเวลา – สถานที่
– สะดุ้งตื่นบ่อย
– นอนละเมอบ่อยๆ
– นอนไม่หลับ
– เด็กซนผิดปกติ

รับบริการที่ :
ศูนย์ตรวจคลื่นไฟฟ้าและการนอนหลับ โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 20820-1
EEG & Sleep Center Tel. 02-6259000, 02-7609000 Ext. 20820-1
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2 

วัคซีนป้องกันปอดบวมและไอพีดี 13 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันปอดบวมและไอพีดี 13 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันปอดบวมและไอพีดี 13 สายพันธุ์

ราคา 1 เข็ม     2,900    บาท

  • ราคาเฉพาะค่าวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาหรือสิ้นสุดโปรโมชั่นให้ทราบล่วงหน้า

รับบริการที่ :
สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  :  แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2 โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 20230-1
Medical Department Tel. 02-6259000, 02-7609000 Ext. 20230 – 1
สำหรับเด็กวัย 2-5 ปี  :  แผนกตรวจสุขภาพเด็กดี อาคารหมอแวลส์ ชั้น 13 โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 31330-1
Well Baby Tel. 02-6259000, 02-7609000 Ext. 31330 – 1
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2 

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม…คำตอบของการทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ

การทำรากฟันเทียมเหมาะกับผู้ที่ต้องการใส่รากฟันเพื่อทดแทนฟันที่ถอนไปบางซี่
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยว และยังคงให้มีความสวยงามแบบฟันธรรมชาติ

  • รากฟันเทียม NEO BIOTECH, DENTIUM ของประเทศเกาหลี

   53,000   บาท  ต่อ 1 ซี่

  • รากฟันเทียม ZIMMER ของประเทศอเมริกา

    63,000    บาท  ต่อ 1 ซี่

  • รากฟันเทียม NOBEL ของประเทศสวีเดน

   73,000   บาท  ต่อ 1 ซี่

 

รับบริการที่ : แผนกทันตกรรม โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 21220
Dental Department Tel. 02-6259000, 02-7609000 Ext. 21220
* กรุณาโทรนัดหมายทันตแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ Call to schedule Dental Department
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

รายการตรวจ : * กรุณางดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ (Do not consume any food or drink for 8-10 hour)
1. พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ Cardiologist
2. เอกซเรย์ปอดระบบดิจิตอล Digital Chest X-ray
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
4. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ Echocardiogram
*5. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test (EST)
6. การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงด้วยเครื่อง Ankle Brachial Index (ABI)
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
9. ตรวจระดับของกรดยูริกในเลือด Uric Acid
10. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
11. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
12. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
13. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
14. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
15. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglycerides
16. ตรวจไขมันชนิดดีในเลือด HDL
17. ตรวจไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL
18. ตรวจต่อมไทรอยด์เบื้องต้น TSH
ราคา 9,500  บาท ราคาปกติ 11,390 บาท
Price 9,500 Baht (Normal Price 11,390 Baht)
– ราคาโปรแกรมรวมค่าแพทย์ ค่าบริการผู้ป่วยนอก คูปองอาหาร 1 มื้อ และสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม
(This price includes : Doctor’s fee, hospital service fee, a meal coupon and a Check-up Report)

รับบริการที่ : แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 30210-1
วันจันทร์ – ศุกร์ : 07.00 – 16.00 น., วันเสาร์ : 07.00 – 15.00 น., วันอาทิตย์ : 07.00 – 12.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
คลินิกโรคหัวใจ ต่อ 20830-1 หรือหน่วยตรวจพิเศษ ต่อ 20820-1 เวลา 07.00 – 16.00 น. ของทุกวัน
OPD Medical Sub-Specialty ext.20820-1 Everyday 07.00 AM. – 04.00 PM.                                                                                                    
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

สำหรับอายุ 9-14 ปี วัคซีน 2 เข็ม             ราคา      13,800    บาท

สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป วัคซีน 3 เข็ม       ราคา     20,600    บาท

วัคซีน 1 เข็ม ราคา  7,800  บาท

รับบริการที่ :
แผนกสูตินรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก 02-625-9000 ต่อ 30230-1
Outpatient Obstetrics & Gynaecology Department Ext. 30230-1
แผนกตรวจสุขภาพเด็กดี 02-625-9000 ต่อ 31330-1
Well Baby Ext. 31330 – 1
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2