Select Page
วัคซีนป้องกันงูสวัด

วัคซีนป้องกันงูสวัด

ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ :
แผนกตรวจสุขภาพ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2 
โทร.0-2625-9000,0-2760-9000 ต่อ 30210-1

แผนกตรวจอายุกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2 
โทร.0-2625-9000,0-2760-9000 ต่อ 20230-1

ตรวจการนอนหลับ

ตรวจการนอนหลับ

บูรณาการฟันทั้งปาก

บูรณาการฟันทั้งปาก

ขูดมดลูกและผ่าตัดมดลูก

ขูดมดลูกและผ่าตัดมดลูก

สอบถามรายละเอียดติดต่อ :
แผนกสูตินรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก ( Departmaen of Obstetrics and Gynecology)
โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30230-1

ตรวจภูมิแพ้ในเด็ก

ตรวจภูมิแพ้ในเด็ก