Select Page
บทความล่าสุด

🔸บทความทางการแพทย์

โรคหวัด โควิด  ภูมิแพ้

โรคหวัด โควิด ภูมิแพ้

       แม้ว่าแนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น แต่เมื่อไรก็ตามที่ไอหรือจามในที่สาธารณะ ก็จะต้องเจอกับสายตาหลายคู่มองด้วยสายตากดดัน ว่าเป็น โควิด-19 หรือเปล่า (โดยเฉพาะที่มีคนจานวนมาก เช่น ลิฟต์ รถไฟฟ้า) แล้วเราจะแยกกันอย่างไรว่าที่จามหรือไอเกิดจาก หวัด...

read more
ทำไมต้องรักษาโรคภูมิแพ้

ทำไมต้องรักษาโรคภูมิแพ้

  ในปัจจุบันนี้พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการของโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น โดยอาการของโรคภูมิแพ้มีได้หลากหลายรูปแบบ บางรายมีอาการภูมิแพ้จมูก เช่น จาม คัดจมูก บางรายมีอาการหลอดลมไวหรือโรคหืดเช่น ไอกลางคืน ไอเวลาวิ่ง บางรายมีอาการทางผิวหนัง เช่น ผื่นอักเสบแดง คันลมพิษ...

read more