Select Page

หมายเหตุ

  • ท่านสามารถขอคำปรึกษาในการเลือกแพคเกจวัคซีนจากแพทย์ได้
  • สามารถฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิดพร้อมกันได้ภายในวันเดียว โดยฉีดวัคซีนที่แขนซ้ายและขวา
  • หลังฉีดวัคซีนอาจมีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย อาการดังกล่าวสามารถหายได้เองภายใน 2-3 วัน

รับบริการที่ :

แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 30210-1
วันจันทร์ – ศุกร์ : 07.00 – 16.00 น., วันเสาร์ : 07.00 – 15.00 น., วันอาทิตย์ : 07.00 – 12.00 น.

แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2 โทร. ต่อ 20230-1
Medical Department 2 , Moh Bradley Building Ext. 20230 – 1

แผนกเบาหวาน อาคารหมอบรัดเลย ชั้น 8 ต่อ 20830-1
Diabetic Clinic 8 , Moh Bradley Building Ext. 20830-1

Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2