Select Page

โครงการเหลือ-ขอ

Nov 24, 2022 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กๆ
.
.
สำนักการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จัดโครงการรับบริจาคสิ่งของจากพยาบาลและบุคลากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2022 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ที่ผ่านมา เพื่อจะสนับสนุนโครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กๆ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
.
วันนี้ เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้เข้ารับมอบสิ่งของ จากคุณประภาศรี ดามุส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล และทีมพยาบาลระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ณ สำนักการพยาบาล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
.
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2022