Select Page

พนักงานจัดซื้อ

May 8, 2019 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

ลักษณะงาน

  • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
  • มีหัวใจบริการ
  • งานเอกสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

คุณสมบัติ

  • อายุ 22 – 30 ปี
  • จบวุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  • สัญชาติไทย
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ