Select Page

ล่ามญีปุ่น

Nov 12, 2019 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร
  • สัญชาติไทย อายุ 23-35 ปี
  • สามารถเเปลภาษาญี่ปุ่น – ไทยได้
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ