Select Page

พนักงานเสริฟอาหารผู้ป่วย

May 14, 2019 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

ลักษณะงาน

  • บริการเสริฟอาหารผู้ป่วย
  • จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วย
  • มีหัวใจบริการ

คุณสมบัติ

  • อายุ 18 – 30 ปี
  • จบวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
  • สัญชาติไทย
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ