Select Page

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Aug 21, 2018 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

     ลักษณะงาน

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถสื่อสารได้ดี
  • สามารถทำงานจัดเก็บเอกสารต่างได้ดี มีแบบแผน
  • สามารถทำโปรแกรม POWERPOINT , EXCEL ,WORD รวมถึง PHOTOSHOP
  • งานด้านฝึกอบรมและงานด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

 

      คุณสมบัติ

  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี
  • สัญชาติไทย
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ