Select Page

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

Jun 20, 2023 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) 

Full time / Part time หลายอัตรา

  • OPD / IPD กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม
  • PICU
  • OPD / IPD ศัลยกรรม
  • OPD / IPD อายุรกรรม
  • ICU อายุรกรรม
  • CCU