Select Page

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

Jan 23, 2019 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

ลักษณะงาน

  • งานด้านผู้ช่วยพยาบาล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทยอายุ 18 – 33 ปี
  • เพศ หญิง และ ชาย
  • มีใบจบการศึกษา วุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ทางโรงพยาบาลเปิดรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลจำนวนมาก เช่น  ผู้ช่วยนักรังสี ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล

รวมถึงผู้ช่วยในตำแหน่งอื่นๆ อีกมากมาย สามารถติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในวันและเวลาดังกล่าว