Select Page

พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

Jul 21, 2023 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

 

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
– มีประสบการณ์ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาพิเศษ
– มีความขยัน อดทน ต่อการทำงาน
– ปฏิบัติงานสอดคล้องตามนโยบาย รพ. กำหนด