Select Page

พนักงานประกอบอาหาร

Apr 5, 2021 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง 
  • วุฒิการศึกษา ม.6
  • มีทักษะในการประกอบอาหาร

รายละเอียดงาน

  • ดูแลควบคุมการเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องตามตำรับอาหาร
  • ผลิตอาหารสำหรับบริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป และผลิตอาหารจัดเลี้ยงพนักงาน และจำหน่ายให้ถูกต้องตามรายการ
  • ส่งอาหารที่ผลิตแล้วให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  • ควบคุมการเก็บอาหาร หรือดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ควบคุม และดูแลทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้