Select Page

พนักงานบริการอาหาร

Apr 5, 2021 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 
 • อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • มีใจรักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 • จัดอาหารลงถาดอาหารให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
 • เสิร์ฟอาหารตรงตามเวลาที่กำหนด
 • เก็บถาดอาหารหลักจากลูกค้ารับประทานแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อส่งล้างทำความสะอาด
 • จัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ วัตถุดิบต่างๆ ให้พร้อมก่อนการจัดอาหาร
 • ติดตามอาหารที่เสร็จแล้ว เพื่อเตรียมจัดอาหารให้กับลูกค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่ รถเข็นอาหาร เป็นประจำ
 • ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย