Select Page

พนักงานต้อนรับ

Jun 21, 2023 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

 

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

📍 รับสมัคร พนักงานต้อนรับ 2 อัตรา ด่วน!!!

คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. รักงานบริการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. มีความรับผิดชอบ
7. มีทักษะการพูด การฟัง ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. ต้อนรับลูกค้า ส่วน front
2. ให้ข้อมูลแนะนำงานบริการ
3. ดูแลให้บริการส่งต่อผู้ป่วย
4. รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น