Select Page

พนักงานจัดซื้อ

Aug 28, 2019 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

ลักษณะงาน

  •  ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
  •  เอกสารงานจัดซื้อ – จัดจ้าง
  • ออกใบสั่งซื้อ รับของ วางบิล

 คุณสมบัติ

 

  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี
  • สัญชาติไทย
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ