Select Page

พนักงานคลังสินค้า

Oct 5, 2020 | ร่วมงานกับเรา, ข่าวกิจกรรม

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป / เทียบเท่า
  • มีความขยัน อดทน