Select Page

พนักงานการเงิน

Jun 20, 2023 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

📍 รับสมัคร  2 อัตรา 

คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. รักงานบริการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. มีความรับผิดชอบ
7. มีทักษะการพูด การฟัง ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก