Select Page

นักโภชนาการ

May 14, 2019 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th
📝รายละเอียดการรับสมัคร

ลักษณะงาน

  • กำกับดูแล และควบคุมการจัดซื้อ อาหาร วัตถุดิบและอุปกรณ์
  • มีหัวใจบริการ
  • งานด้านต่างๆของโภชนาการ

คุณสมบัติ

  • อายุ 22 – 30 ปี
  • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  • สัญชาติไทย
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ