Select Page

นักบัญชี

Jul 4, 2018 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

ลักษณะงาน

– ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี

– ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร

– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
– เอกสารด้านบัญชีของโรงพยาบาล
คุณสมบัติ

– อายุ 25-35 ปี

– เพศหญิง

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี